Om Mij is een systeemgerichte en opvoedkundige praktijk, die hulp en begeleiding biedt aan gezinnen waarbij de balans in onderlinge relaties even zoek is of die een vervelende gebeurtenis te verwerken hebben. Om Mij biedt ook ondersteuning ten behoeve van een positieve ontwikkeling van kinderen en/of het gezin, zonder dat er daarbij sprake hoeft te zijn van grote problemen. Je kunt ook een afspraak maken voor jezelf of een van je kinderen voor individuele therapie. Naast gezinnen, kunnen ook professionals bij Om Mij terecht voor diverse cursussen en trainingen. Laagdrempelig en onbevooroordeeld, treden wij elke vraag tegemoet.

OM ONS

Jeugd & Gezin

Ieder mens is anders, elk gezin is anders. Er zijn gezinnen in allerlei verschillende samenstellingen. Gezinnen zijn dynamisch en altijd in beweging. Soms ontstaan er in gezinnen, of bij enkele gezinsleden, moeilijkheden in het contact met elkaar. Dan kan het fijn zijn als er iemand is van buitenaf die op weg kan helpen. Vooral wanneer de balans in de relaties even zoek raakt.


OM MIJ

Individuele therapie

Voor zowel kinderen, jongeren, ouders of opvoeders, bieden wij individuele therapie. Hoewel je nooit los staat van je omgeving, kan het in sommige situaties fijn zijn om zonder oordeel of mening van anderen, jouw verhaal te kunnen doen. De manier waarop jij de dingen in je leven ervaart, staan dan centraal. Doel is dat je meer zicht krijgt op wat je beweegt, wat je raakt, waar bepaalde gedachten of gedragingen vandaan komen en wat je eraan kunt doen om je goed te voelen. Wij vertellen je niet wat je moet doen, jij bepaalt wat je met de inzichten doet en wat je wil vertellen.


OM ELKAAR

Training & Advies

Om Mij biedt geregeld consultatie en advies aan advocaten, professionals in de zorg, uitvoerende hulpverlenende instanties of mensen die met hulpverlening in aanraking komen. Welke vraag je ook hebt, wij zijn altijd bereid om mee te denken. Heb je een vraag waarvan wij denken dat die ergens anders hoort, dan verwijzen we je door naar passende hulp. De expertise van Om Mij is breed inzetbaar en kan worden voorzien van een uitgebreide en duidelijke verslaglegging.


Om Mij biedt zorg op maat

Neem gerust contact op via info@ommij.nl

Don't know where I'm going but I'm on my way.

Ons Huis

Kleinschalige woonsetting

Vanuit jaren ervaring in de jeugdzorg en jeugbescherming ontstond het initiatief om een kleinschalige woonsetting in te richten voor jeugdigen die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen. Wanneer er geen passend aanbod beschikbaar is, denkt Om Mij mee en indien mogelijk bieden wij een (tijdelijke) plek. Veel van de kinderen en jongeren waarvoor al langere tijd gezocht wordt naar een plek of die in plotselinge crisis verkeren, ervaren onrust. Het is immers niet duidelijk waar ze aan toe zijn. Wij bieden hen in eerste instantie rust en stabiliteit. Daarnaast inventariseren wij vanaf de start wat er nodig is en wie of wat hierbij ondersteuning kan bieden. Wij geloven erin dat we deze rust bieden door geen druk te leggen op het overplaatsen, tenzij wij ervan overtuigd zijn dat dit in het belang van de jeugdige is. Jeugdigen ervaren rust wanneer afspraken en verwachtingen duidelijk zijn.

Dit alles geven wij vorm met een team van professionals; jeugdhulpverleners, pedagogen, psychologen, gedragswetenschappers, systeemtherapeuten. Wij werken hierin nauw samen met ketenpartners in de omgeving van de woning.

Lees meer

Om Mij is een initiatief van Priscilla de Vreugd, ontstaan vanuit haar sterke passie voor het werken met gezinnen. Binnen haar werk in de jeugdhulpverlening heeft zij daarnaast veel ervaring opgedaan in het begeleiden van jongeren met betrekking tot relaties, intimiteit en seksualiteit. Doordat zij zelf is opgegroeid in een groot gezin, waarvan zij de 4e is van 5 kinderen, is het gezinsleven en alles wat daarbij hoort onlosmakelijk met haar verbonden.

Na jaren ervaring binnen de opvoedkunde en jeugdhulpverlening, ontwikkelde zij steeds meer haar eigen visie op het werken met gezinnen. Met haar warme benadering en sterke inlevingsvermogen, is zij in staat om samen met gezinnen tot positieve ontwikkeling te komen.

Door jou ben ik eindelijk gelukkig

- anoniem -